ebook Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r. - Mariusz Makowski

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r.

Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się atrakcyjnym rynkiem pracy, szczególnie dla osób z Ukrainy. Rocznie do Polski przyjeżdża ponad milion pracowników z zagranicy. W wielu branżach coraz trudniej znaleźć pracowników z Polski, dlatego pracodawcy coraz częściej stają przed koniecznością zatrudnienia cudzoziemca. Należy jednak brać pod uwagę to, że zatrudnienie osoby z innego państwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej, jest znacznie bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie Polaka. Ponadto od 1 stycznia 2018 r. obowiązują przepisy, które w istotny sposób zmieniają zasady zatrudniania cudzoziemców oraz nakładają na pracodawców dodatkowe obowiązki. Niniejsza książka przeprowadzi Państwa przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. Całość jest poparta ponad dziewięćdziesięcioma praktycznymi przykładami. Wyjaśniają one m.in.: • jak wygląda procedura ubiegania się o wizę, • w jakich przypadkach wymagane jest zezwolenie na pracę, • kiedy cudzoziemiec może podjąć pracę na podstawie „procedury oświadczeniowej”, • w którym kraju podlegają opodatkowaniu dochody cudzoziemca, • jaki wpływ na obowiązek podatkowy ma miejsce zamieszkania, • jakie są zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez cudzoziemców w Polsce, • jakie obowiązki ciążą na polskim płatniku w związku z zatrudnieniem nierezydentów, • w którym państwie pracownicy zagraniczni podlegają ubezpieczeniom. Dodatkowo publikację wzbogacono o odpowiedzi na najczęściej kierowane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pytania w związku ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2018 r. – w szczególności dotyczące zezwolenia na pracę sezonową i nowego oświadczenia.