Zamknięcie roku 2023 w jednostkach sektora

„Zamknięcie roku 2023 w jednostkach sektora publicznego” to praktyczny przewodnik, w którym opisano niezbędne czynności na poszczególnych etapach zakończenia roku obrachunkowego w jednostkach sfery finansów publicznych. Dzięki temu przygotujesz księgi rachunkowe do zamknięcia w taki sposób, aby uzyskane na ich podstawie informacje były rzetelne, obiektywne, bezbłędne i sprawdzalne. Opracowanie zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów, a także wskazówki, jak poprawnie sporządzić sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych, oraz przykładowo wypełnione sprawozdania. Dzięki tej publikacji:
• dowiesz się, jak poprawnie rozliczyć różnice inwentaryzacyjne i jak je ująć w ewidencji rachunkowej;
• poznasz właściwy sposób ewidencji składników aktywów i pasywów jednostki na dzień bilansowy;
• upewnisz się, że wykonano wszystkie czynności związane z przygotowaniem ksiąg rachunkowych do zamknięcia;
• bez kłopotu przygotujesz sprawozdania budżetowe i finansowe.