ebook Przesłuchanie świadka i strony w postępowaniu administracyjnym - Zbigniew R. Kmiecik

Przesłuchanie świadka i strony w postępowaniu administracyjnym

W publikacji omówiono problematykę dowodu z przesłuchania świadka i strony w postępowaniu administracyjnym. Oprócz zagadnień administracyjnoprawnych, takich jak: • pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym, • wezwanie do złożenia zeznań, • obowiązek zeznawania i niedopuszczalność zeznawania, • prawo odmowy zeznań i skutki nieuzasadnionej odmowy zeznań, • koszty stawiennictwa w celu złożenia zeznań, • administracyjnoprawne konsekwencje fałszywych zeznań, w książce poruszone zostały kwestie prawnoteoretyczne (pojęcia: świadka, czynności dowodowej, ciężaru dowodu), karnoprawne (odpowiedzialność karna za złożenie fałszywych zeznań) oraz zagadnienia psychologii zeznań (m.in. taktyka i technika przesłuchiwania). Opracowanie jest przeznaczone dla adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów. Zainteresuje również pracowników organów administracji publicznej, przedstawicieli nauki prawa administracyjnego i studentów kierunków prawniczych.