ebook Odroczenie, rozłożenie na raty składek ZUS.Tarcza antykryzysowa.Prawo Pracy i ZUS - praca zbiorowa

Odroczenie, rozłożenie na raty składek ZUS.Tarcza antykryzysowa.Prawo Pracy i ZUS

"Odroczenie terminu płatności składek i rozłożenie zadłużenia składkowego na raty to ulgi w spłacie ZUS, które przysługują na ogólnych zasadach wskazanych w ustawie systemowej. Uzyskanie jednej z wyżej wymienionych ulg wiąże się ze zwolnieniem z obowiązku opłacenia odsetek od zadłużenia. Na mocy tzw. tarczy antykryzysowej – w przypadku odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia zadłużenia składkowego na raty nie będzie pobierana opłata prolongacyjna. Publikacja zawiera szczegółowe omówienie zagadnienia na konkretnych przykładach oraz uproszczony wzór wniosku o ulgę – odroczenie lub rozłożenie na raty – bez opłaty prolongacyjnej. W publikacji przedstawiono odpowiedzi m.in. na pytania: • Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi? • Czy skorzystanie z ulgi wyklucza możliwość skorzystania z innych form wsparcia w ramach tarczy? • Czy ulga może dotyczyć składek za 2019 r.? • W jaki sposób i do kiedy złożyć wniosek? ATUTY PUBLIKACJI: Publikacja zawiera szczegółowe omówienie zagadnienia na konkretnych przykładach oraz wzór wypełnionego wniosku o ulgę bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie lub rozłożenie na raty). "

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj