ebook Od listopada – obowiązkowy split payment i wiążąca informacja stawkowa - Ewa Sławińska,Radosław Kowalski

Od listopada – obowiązkowy split payment i wiążąca informacja stawkowa

"W publikacji zostały omówione zmiany w VAT wprowadzone od 1 listopada 2019 r. Zmiany dotyczą wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla 150 pozycji towarów i usług. Zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy tych towarów mają w związku z tym określone obowiązki. Od 1 listopada 2019 r. podatnicy zyskali też możliwość występowania o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Dzięki WIS podatnicy zyskają większą pewność swoich rozliczeń podatkowych – przede wszystkim co do prawidłowości stosowanych stawek VAT. Ochronę tę zyskają co prawda dopiero od 1 kwietnia 2020 r., ale dzięki wprowadzeniu WIS od listopada 2019 r. będą mieli czas, aby zawczasu wystąpić z wnioskiem o WIS. Z publikacji dowiesz się m.in.: Kto ma obowiązek stosowania split payment Kiedy podatnik ma obowiązek stosować split payment Jakie są warunki obowiązkowego split paymentu Kiedy obligatoryjny split payment jest wyłączony Jakie są zasady fakturowania i zapłaty w split payment Jakie są sankcje za brak adnotacji na fakturze „mechanizm podzielonej płatności” Jak dokonać zapłaty w split payment Kiedy jest obowiązek przyjęcia zapłaty w split payment Jakie są sankcje za uchybienie obowiązkowi zapłaty w formie split payment Kiedy można dokonywać zbiorczych płatności Jak mogą być wykorzystywane pieniądze na rachunku VAT Kiedy pieniądze z rachunku VAT mogą być uwolnione Jaka jest procedura zwrotu kosztów prowadzenia rachunku – dla podmiotów zagranicznych "