ebook Najem opodatkowanie przychodów z wynajmu 2014 - Wiesława Dyszy

Najem opodatkowanie przychodów z wynajmu 2014

Książka pomoże wynajmującym uniknąć błędów w rozliczeniu się z urzędem skarbowym oraz zminimalizować obciążenia podatkowe przy uzyskiwaniu dochodów z najmu. Aby dobrze obliczyć należne podatki trzeba odpowiedzieć na szereg pytań, np.: - czyją własnością jest wynajmowana nieruchomość, - czy najem ma być prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodów, - co zostało zapisane w umowie odnośnie wysokości czynszu, okresu rozliczeniowego itp., - kiedy nastąpiła faktyczna zapłata czynszu, - jakie dokumenty złożyć w związku z najmem do urzędu skarbowego, - czy nie należy płacić wyższego podatku od nieruchomości. Na te i wiele innych pytań odpowiedź można znaleźć w niniejszym opracowaniu. Książka zawiera też praktyczne przykłady jak prawidłowo obliczyć podatek dochodowy, VAT, składki ZUS, jak sporządzić listę płac itp Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie dzia­łalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.