ebook Korekty rozliczeń VAT - ANETA SZWĘCH

Korekty rozliczeń VAT

 

 

Publikacja omawia zasady korygowania faktur, sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej oraz deklaracji VAT, z uwzględnieniem specyfiki korekt w samorządzie. Przedstawia szczególne zasady korekty sprzedaży objętej odwrotnym obciążeniem. Autor wskazał również aktualne stanowisko organów podatkowych na temat korekt, które w wielu przypadkach uległo w ostatnim czasie zmianie.

Komentarz poparty jest licznymi przykładami.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj