ebook Jak rozliczać VAT w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej - Ewa Kowalska

Jak rozliczać VAT w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej

"Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, mogą zawiesić działalność. Może być to spowodowane okresowymi problemami firmy z pozyskiwaniem kontrahentów, sytuacją epidemiczną czy działalnością sezonową. W okresie zawieszenia przedsiębiorcy nie rozliczają VAT i są zwolnieni z wielu obowiązków, ale istnieją od tego wyjątki. W publikacji zostały omówione zasady rozliczeń VAT w okresie zawieszenia działalności: • czy istnieje obowiązek sporządzania spisu z natury przez osoby zawieszające działalność • kiedy nie trzeba składać deklaracji VAT (JPK_V7M/JPK_V7K/VAT-8/VAT-12) • czy istnieje prawo do odliczania podatku naliczonego w okresie zawieszenia działalności • czy istnieje prawo do otrzymania zwrotu VAT w okresie zawieszenia działalności • jakie obowiązki trzeba wypełnić w związku z użytkowaniem kasy w okresie zawieszenia działalności • kiedy stracimy status podatnika VAT, gdy działalność została zawieszona. "

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj