ebook Jak planować i ewidencjonować czas pracy w systemie zadaniowym? - Katarzyna Wrońska-Zblewska,Szymon Sokolik

Jak planować i ewidencjonować czas pracy w systemie zadaniowym?

  • Kto może mieć system zadaniowy?
  • Kiedy może być korzystny?
  • Jak planować zadania?
  • Jak ewidencjonować czas pracy w systemie zadaniowym?

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj