ebook Handel ziemią po nowemu - Infor Biznes,Joanna Archacka

Handel ziemią po nowemu

Handel ziemią po nowemu Kto może kupić, kto odziedziczy Nowe przepisy bardzo restrykcyjne Wielka rola państwa Mamy teraz ostre przepisy dotyczące m.in. sprzedaży gruntów rolnych. Kto i na jakich zasadach może kupić ziemię, jak wyglądają kwestie dziedziczenia? – wyjaśniamy w naszym poradniku. Pokazujemy rewolucyjne zmiany dotyczące przenoszenia własności gospodarstw należących do prywatnych właścicieli. Przepisy te utrudnią, a czasami nawet uniemożliwią nabywanie ziemi przez osoby niezwiązane z rolnictwem. Wyjaśniamy skąd pojawił się kłopot z uzyskiwaniem kredytów przez właścicieli użytków rolnych i dlaczego prawo utrudnia instytucjom finansowym wpisywanie hipotek do ksiąg wieczystych. W opracowaniu m.in. kim jest rolnik indywidualny, na czym polega rękojmia prawidłowego prowadzenia gospodarstwa, jakie są obowiązki nabywcy ziemi, czy nowa ustawa dotyczy dziedziczenia i zasiedzenia.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj