ebook Postępowanie karne - Katarzyna Dudka,Hanna Paluszkiewicz

Postępowanie karne

W podręczniku przedstawiono współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu przez nowelizacje Kodeksu postępowania karnego z lat 2019−2020, w tym wynikające z tzw. ustaw antycovidowych. Autorki uwzględniły również zmiany związane z reformą prawa karnego procesowego dokonane w latach 2015–2018 oraz ostatnie nowelizacje powiązanych aktów prawnych, m.in. ustaw – Kodeks karny, Prawo o ustroju sądów powszechnych, Prawo o prokuraturze oraz ustawy o Sądzie Najwyższym, a także orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, wpływające na wykładnię i stosowanie przepisów prawa karnego procesowego. Podręcznik zawiera m.in.: szczegółową analizę najistotniejszych instytucji karnoprocesowych; prezentację modelu i przebiegu procesu karnego w powiązaniu z naczelnymi zasadami procesowymi; wzory najważniejszych pism procesowych i orzeczeń wydawanych w postępowaniu karnym wraz z ich uzasadnieniami; krótkie kazusy z rozwiązaniami ułatwiające opanowanie wiedzy z omawianej dziedziny; liczne wykresy i zestawienia ułatwiające zrozumienie przebiegu procesu karnego. Adresaci: Publikacja jest przeznaczona dla studentów prawa, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje. Może być przydatna również dla praktyków: sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, adwokatów i radców prawnych chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat aktualnego modelu procesu karnego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj