ebook Obowiązkowe świadczenia i wypłaty dla pracowników w 2024 r. -

Obowiązkowe świadczenia i wypłaty dla pracowników w 2024 r.

  • Autorzy:
  • Wydawnictwo:

    Infor

  • Format:PDF
"Pracodawca ma obowiązek w pewnych okolicznościach zapewnić pracownikowi posiłki profilaktyczne lub odzież ochronną, narzędzia do pracy zdalnej czy niezbędne przy obsłudze monitora ekranowego, a także odprawy związane z zakończeniem zatrudnienia. Podmiot zatrudniający nie może zwolnić się z przyznania czy wypłaty danego świadczenia, choćby tak umówił się z pracownikiem. W publikacji zostały omówione najważniejsze, podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyznaniem pracownikom prawa m.in. do: napojów i posiłków profilaktycznych, środków ochrony indywidualnej, w tym okularów i szkieł kontaktowych korygujących wzrok, świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, PPK, a także wynagrodzeń za okresy niewykonywania pracy czy odpraw związanych z zakończeniem zatrudnienia. Całość została wzbogacona wieloma przykładami i praktycznymi wskazówkami, zestawieniem tabelarycznym zawierającym najważniejsze informacje o danym świadczeniu. Stanowi niezbędne i pewne wsparcie w codziennej pracy specjalistów zajmujących się tą problematyką. "