ebook Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji - Monika Noszczyk-Bernasiewicz

Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji

Opracowanie pani Moniki Noszczyk-Bernasiewicz stanowi pewnego rodzaju novum. Ujawnia ono bowiem oceny, opinie i poglądy personelu wychowawczego zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich na zjawisko naruszania przez nich prawa oraz na warunki mogące się przyczynić do podniesienia efektywności resocjalizacyjnej tych instytucji. Dotyczy to także metod resocjalizacji. Należy zaznaczyć, iż w świetle małej liczby takich prób jest to opracowanie cenne. [...] Książka ta zapewne zainteresuje Ministerstwo Sprawiedliwości, odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, pracowników pedagogicznych i dyrekcje tych placówek, pracowników naukowych i studentów zajmujących się problematyką profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej nieletnich. Powinna także wzbogacić wiedzę policjantów prewencji oraz władz samorządowych i pracowników pomocy społecznej. [...] W mojej ocenie, przedstawione do recenzji opracowanie jest tekstem pożytecznym i wypełnia od dawna istniejącą lukę, która wymaga niezwykle pilnej likwidacji. Z recencji prof. dra hab. Henryka Machela

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj