ebook Świat idei i lektur - twórczość Karola Irzykowskiego -

Świat idei i lektur - twórczość Karola Irzykowskiego

Irzykowski, podobnie jak wielu współczesnych mu filozofów, uważał poznanie za wzajemne kształtowanie się podmiotu i przedmiotu poznania. Tworzenie subiektywnych, mentalnych przedstawień uznawał za pewną konstrukcję przedmiotu poznania, warunkowaną przez percepcyjne i intelektualne wyposażenie człowieka. Zwracał też uwagę na powtórzeniowy charakter procesów poznawczych – procesów tworzenia przedstawień mentalnych, a w szczególności pamięci (z inspiracji rozważaniami Henriego Bergsona). Dostrzegane i charakteryzowane przez niego procesy obiektywizacji i idealizacji byłoby związane z wyróżniającą człowieka potrzebą transcendencji. Z artykułu Marii Gołębiewskiej „Koncepcja konstrukcji i „pierwiastka konstrukcyjnego” według Karola Irzykowskiego"

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj