ebook Imiona anomii - Piotr Sadzik

Imiona anomii

Stan wyjątkowy, w którym żyjemy, jest regułą. Teza Waltera Benjamina, postawiona w obliczu II wojny światowej, nie straciła nic ze swej aktualności. Według włoskiego filozofa Giorgia Agambena, stan wyjątkowy stał się wręcz paradygmatem nowoczesnego rządzenia, kształtującym wszystkie dzisiejsze instytucje społeczne, polityczne i ekonomiczne. Choć zagadnienie logiki wyjątku wyznacza oś najważniejszych dyskusji humanistyki, wciąż niewystarczająco dobrze wybrzmiało pytanie: w jaki sposób problem anomii pozwala przemyśleć literatura? Imiona anomii to pierwsza w Polsce monografia poświęcona analizie relacji między literaturą a problematyką stanu wyjątkowego.Piotr Sadzik Za wyjątkiem reguły (przedmowa) 7 Agata Bielik-Robson Ante-nomia, czyli Literatura przed Prawem. Kafka, Benjamin i Derrida o włochatej łapie Hagady 47 Wojciech Michera Ta deina, ta thaumata. Dwa greckie przykłady wyjątkowości człowieka 77 Łukasz Musiał Robert Walser: wyjątek od reguły 95 Michał Dudek Opowieść o anomii – anomia o-powieści. Zniszczenie Mesyny Tadeusza Micińskiego 111 Adam Lipszyc Ujadanie świata. Stan wyjątkowy w Mrozie Thomasa Bernharda 139 Katarzyna Bojarska Kobiecość – stan wyjątkowy. Zapiski z domu wariatek Christine Lavant 155 Piotr Sadzik Nawiasem mówiąc. Język anomii i anomia języka w Pornografii Witolda Gombrowicza 175 Antoni Zając Do-świadczenie anomiczne. Święty Paweł Leo Lipskiego 213 Tomasz Wójcik Anatomia anomii. Opowiadania Stanisława Dygata 241 Hanna Gosk Prawo/bezprawie i przemoc/sprawiedliwość. O pewnej powieści z lat 60. XX wieku 257 Zbigniew Jazienicki Potencja królobójstwa. Modalności wspólnoty w Wieszaniu Jarosława Marka Rymkiewicza 273 Przemysław Czapliński Kapitalizm narodowy jako system produkcji ciał obcych 303 Łukasz Żurek Rzeczywistość w stanie wyjątkowym – filolog – literatura. Dwa komentarze do praktyk filologicznych Stefana Szymutki 321 Michał Krzykawski Błękit nieba dla zdezorientowanych. Bataille, Marks, Stiegler 349 Indeks nazwisk 387

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj