ebook Bo na tym świecie śmierć. Studia o czarnym romantyzmie - Jarosław Ławski

Bo na tym świecie śmierć. Studia o czarnym romantyzmie

Człowiek czarnoromantyczny jest odwrotnością człowieka jako duchowej doskonałości: niecierpliwy, pyszny, gniewny, niesprawiedliwy, nieufny, niewierny, bezwstydny. Ale przy tym wszystkim: ma rozmach! Destruktor, zbrodniarz, banita, który odpłatę mógłby znaleźć tylko w jakiejś koszmarnej męczarni. W dziełach czarnej romantyki do nieba wzdycha w człowieku samo Piekło.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj