ebook Prawne i medyczne wyzwania pandemii - Jędrzej Skrzypczak,Katarzyna Kokocińska,Joanna Długosz-Jóźwiak,Elżbieta Paszyńska prof. UMP,Ewa Baum prof. UMP,Szczepan Cofta,Agata Czajka-Jakubowska,Andrzej Czyrski,Franciszek Główka,Dorota Jenerowicz prof. UMP,Kamil Łakomy,Tomasz Maksymiuk,Wiesław Markwitz prof. UMP,Joanna Miksa,Jerzy W. Ochmański,Aneta Olszewska,Danuta Ostalska-Nowicka,Tomasz Ozorowski,Piotr M. Pilarczyk,Magdalena Roszak,Maciej Sobkowski,Daria Springer

Prawne i medyczne wyzwania pandemii

Omówienie prawnych i medycznych zmian wywołanych przez światową pandemię wirusa SARS-CoV2 i chorobę COVID-19.

Celem publikacji jest przedstawienie interdyscyplinarnych badań uwzględniających nie tylko perspektywę teoretyczną sprowadzającą się do analizy i oceny regulacji prawnych stanowionych w związku z pandemią, lecz także aspekt praktyczny uwzględniający pragmatyczną implementację tych regulacji.

Autorzy monografii analizują wpływ pandemii na funkcjonowanie państwa i społeczeństwa przed, w trakcie i po pandemii, wieloaspektowo zawierając w publikacji m.in.:

  • rozstrzygnięcie, czy prawo jako zespół norm postępowania może być przygotowane na wystąpienie zjawisk nietypowych (np. pandemia nowej choroby) oraz czy państwo w takich sytuacjach może spełniać swe podstawowe funkcje ochronne i organizacyjne;
  • analizę oraz ocenę legalności, zasadności i efektywności (faktycznej i spodziewanej) regulacji wprowadzanych w sytuacji pandemii przez prawodawcę;
  • etyczną ocenę decyzji lekarzy i innego personelu medycznego w czasie pandemii w sytuacji konfliktu dóbr prawnych lub kolizji obowiązków, w tym także ocenę praktyk wyboru pacjentów, którzy mieliby dostać (lub nie) dostęp do terapii ratujących życie;
  • analizę kliniczną/medyczną, farmaceutyczną i etyczną w oparciu o Kodeks Etyki Lekarskiej, w obliczu konieczności radzenia sobie ze zjawiskami nietypowymi dla służby zdrowia w stanie pandemii;
  • odpowiedź na wiele pytań dotyczących organizacji służby zdrowia, obowiązków i praw pacjenta, problemu zapewnienia kontynuacji edukacji z/bez kontaktu z pacjentem w zawodach medycznych, czy też objęcia przez ustawodawcę farmaceutów odpowiedzialnością za leczenie pacjenta.

Pozycja jest przeznaczona dla podmiotów leczniczych, przedstawicieli zawodów prawniczych działających na rynku ochrony zdrowia (zwłaszcza adwokatów i radców prawnych), a także dla środowiska akademickiego oraz decydentów w ochronie zdrowia, w tym także prawodawcy.