ebook Rozwiązujemy zadania z analizy matematycznej. Część 3 - Tomasz Radożycki

Rozwiązujemy zadania z analizy matematycznej. Część 3

Niniejsza książka stanowi trzecią i ostatnią część zbioru zadań przeznaczonego dla studentów pierwszych dwóch lat studiów na kierunkach ścisłych uczelni wyższych. W zamierzeniu ma on obejmować całość materiału, znajomości którego wymaga się od studentów w ramach trzech semestrów zajęć z analizy matematycznej, choć bardziej ambitni studenci wskażą być może pewne luki (np. całka Lebesgue’a, transformaty Fouriera, dystrybucje). Ze względu na ograniczoną objętość książki musiałem dokonać jednak pewnego wyboru. Niniejsza część przeznaczona jest dla studentów drugiego roku, a zatem mających już spore doświadczenie w operowaniu wzorami. Uznałem zatem, że bardzo szczegółowe wyprowadzenia, jakie pojawiały się w poprzednich częściach zbioru, prowadziłyby do nadmiernego zwiększenia objętości. Tam gdzie było to możliwe, pomijałem więc detale rachunkowe i odwoływałem się do wyników znalezionych w poprzednich tomach. Przyjąłem także, że Czytelnik zetknął się już z pewnymi znanymi całkami (np. gaussowskimi) i nie potrzebują one osobnego wyprowadzenia.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj