ebook Hefajstion: „O metrach” -

Hefajstion: „O metrach”

Przełożyła, wstępem i komentarzem opatrzyła Anna Szczepaniak O metrach (Enchejridion) autorstwa aleksandryjskiego gramatyka Hefajstiona (II w. n.e.) jest jedynym napisanym w antyku greckim traktatem poświęconym metryce, który zachował się do czasów współczesnych. Od chwili powstania po dzień dzisiejszy uznawany jest za jedno z najważniejszych źródeł poznania antycznej (nadal wszak stosowanej) terminologii i analiz metrycznych, a jego autor przez wieki cieszył się niezaprzeczalnym autorytetem. Autorka przedstawia pierwsze na gruncie polskim i trzecie na świecie (po dwóch angielskich) tłumaczenie całego traktatu, opatrzone szczegółowym komentarzem poruszanych przez Hefajstiona zagadnień oraz paralelnymi wypowiedziami innych badaczy antycznych i scholiastów. Książka adresowana jest zarówno do specjalistów z zakresu antycznych metrów greckich, jak i studentów filologii klasycznej oraz czytelników niebędących filologami klasycznymi, którzy mogą być zainteresowani źródłami współczesnej terminologii i aparatu metrycznego.Spis treści Przedmowa 009 Wstęp 011 i. Hefajstion 011 ii. Podręcznik O metrach (Enchejridion) 013 iii. Scholia do Enchejridion 014 iv. Tradycja metryczna 015 v. Główne jednostki antycznej analizy metrycznej 017 vi. Uwagi do tłumaczenia 023 vii. Uwagi do komentarza 023 viii. Wydania i tłumaczenia prac Hefajstiona oraz scholiów 025 ix. Podstawa tłumaczenia O metrach oraz cytowanych tekstów poetyckich i uwagi redakcyjne 026 O metrach I. [O sylabie] 031 II. O synekfonezie 069 III. O stopach 081 IV. O zakończeniu metrów 099 V. O [metrum] jambicznym 109 VI. O [metrum] trocheicznym 117 VII. O [metrum] daktylicznym 129 VIII. O [metrum] anapestycznym 143 IX. O [metrum] chorijambicznym 155 X. O [metrum] antyspastycznym 163 XI. O [metrum] jońskim a maiore 173 XII. O [metrum] jońskim a minore 183 XIII. O [metrum] peońskim 193 XIV. O połączeniu na zasadzie opozycji 207 XV. O [metrach] asynartetycznych 227 XVI. O [metrach] polischematycznych 253 Bibliografia 277 Lokalizacja tłumaczeń kolejnych passusów traktatu O metrach 285 Indeks autorów i pieśni omawianych przez Hefajstiona 287 Indeks autorów i prac przywołanych w komentarzu 293 Indeks terminów metrycznych 309 Summarium 325 Summary 327

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj