ebook Wspomnienie o stanie wojennym na Uniwersytecie Warszawskim -

Wspomnienie o stanie wojennym na Uniwersytecie Warszawskim

Publikacja powstała z inspiracji dr. hab. prof. UW Tomasza Ochinowskiego i dr hab. prof. UW Izabelli Łęckiej z Wydziału Zarządzania przy współudziale imponującego zespołu młodych badaczy rekrutujących się z grona studentów z różnych kierunków stołecznej uczelni. Studenci nie tylko przeprowadzili wywiady z bohaterami stanu wojennego. Podjęli się również opracowania merytorycznego dokumentacji. Na omawiany tom składają się wspomnienia: Maryli Kiersnowskiej, Andrzeja Kaczanowskiego, Jerzego Kwaśniewskiego, Barbary Malak-Minkiewicz, Lecha Mankiewicza, Anny Owczarek, Anny Radziejowskiej-Hilchen, Joanny Papis, Jana Rempały, Juliana Srebrnego, Jerzego Siedleckiego, Jerzego Szatyłowicza, Zuzanny Toeplitz, Ryszarda Zielińskiego i Mariusza Ziółkowskiego. Z powyższego wykazu nazwisk wynika, że młodym badaczom i ich opiekunom nie przyświecała bynajmniej idea dotarcia do postaci z pierwszych stron gazet w kontekście dramatycznych wydarzeń, które w wyniku decyzji gen. Wojciecha Jaruzelskiego i jego komunistycznych współpracowników rozpoczęły się 13 grudnia 1981 roku. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* Reminiscences of the Martial Law at the University of Warsaw The publication, spearheaded by Prof. Tomasz Ochinowski and Professor Izabella Łęcka of the Faculty of Management, was prepared by an impressive team of young researchers, students hailing from a range of the University’s programmes, who not only carried out interviews with heroes of the Martial Law but also undertook to transcribe and annotate the material. The volume features accounts from: Maryla Kiersnowska, Andrzej Kaczanowski, Jerzy Kwaśniewski, Barbara Malak-Minkiewicz, Lech Mankiewicz, Anna Owczarek, Anna Radziejowska-Hilchen, Joanna Papis, Jan Rempała, Julian Srebrny, Jerzy Siedlecki, Jerzy Szatyłowicz, Zuzanna Toeplitz, Ryszard Zieliński and Mariusz Ziółkowski. The very list of names shows that the young researchers and their mentors aimed to go beyond the most notable participants of the dramatic events unleashed on 13 December 1981 by General Wojciech Jaruzelski and his communist associates. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* Dr hab. Tomasz Ochinowski (ORCID 0000-0001-8343-4071) - profesor UW, adiunkt Katedry Psychologii i Socjologii Zarządzania (Pracownia Socjologii Organizacji i Historii Biznesu) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dr hab. Izabella Łęcka (ORCID 0000-0001-7837-0667) - adiunkt w Katedrze Gospodarki Narodowej (Pracownia Gospodarki Rynkowej) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.