ebook Kronika Wielkopolska - oprac. Brygida Kurbis,Kazimierz Abgarowicz,Brygida Kürbis

Kronika Wielkopolska

(...) nic nie jest w stanie zastąpić tej porcji wiedzy o polskim średniowieczu, jakiej dostarczył kronikarz wielkopolski jako świadek opisanych faktów oraz dziejopis skrzętnie zestawiający w swoim dziele nie najmniejszą biblioteczkę źródeł historycznych, z których wiele nie dochowało się do naszych czasów. Kronika obejmuje okres dziejów Polski od czasów bajecznych aż po 1271 (a może nawet 1273) rok. Rozpoczyna się prologiem, w którym autor zapowiada przedstawienie dziejów Polski ze szczególnym uwzględnieniem gesta et actus bellici, tzn. czynów wojennych książąt wielkopolskich. W tym samym prologu znalazło się długie objaśnienie nazwy Polaków-Lechitów - wstawka będąca etymologiczno-geograficznym wywodem o pochodzeniu i rozsiedleniu Słowian.

Dodaj komentarz


Gdyby nie ta książka, pewnie nadal błądzilibyśmy we mgle. A kto ma ochotę na historię bez podręcznikowych uproszczeń?

Aleksandra Skibińska - 3 lipca 2017 16:13

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj