ebook Kronika Wielkopolska - oprac. Brygida Kurbis,Kazimierz Abgarowicz,Brygida Kürbis

Kronika Wielkopolska

Nic nie jest w stanie zastąpić tego źródła wiedzy o polskim średniowieczu, jakie pozostawił nam kronikarz wielkopolski. Dziejopis zestawił w swoim dziele nie najmniejszą biblioteczkę dawnych pism, z których wiele nie dochowało się do naszych czasów. Kronika obejmuje okres dziejów Polski od czasów bajecznych aż po rok 1271 (a może nawet 1273). Rozpoczyna się prologiem, w którym autor zapowiada przedstawienie dziejów Polski ze szczególnym uwzględnieniem „gesta et actus bellici”, tzn. czynów wojennych książąt wielkopolskich. W prologu znalazło się również objaśnienie nazwy Polaków-Lechitów – wstawka będąca etymologiczno-geograficznym wywodem o pochodzeniu Słowian i terytorium przez nich zajmowanym. Dalej kronika opowiada historię książąt i królów wielce rozległego państwa polskiego, czyli królestwa Lechitów.

Dodaj komentarz


Gdyby nie ta książka, pewnie nadal błądzilibyśmy we mgle. A kto ma ochotę na historię bez podręcznikowych uproszczeń?

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj