ebook Bogactwo narodów - Adam Smith

Bogactwo narodów

Państwo jest bogate bogactwem swych obywateli.

Bogactwo narodów (pełny tytuł: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów) szkockiego filozofa i ekonomisty Adama Smitha ukazało się w 1776 roku. Dziś to dzieło uznaje się za fundament klasycznej ekonomii, a Smitha za ojca tejże. Była to pierwsza próba naukowej analizy zjawisk ekonomicznych, a zarazem głos za wolnością gospodarczą i wolnym rynkiem. Autor przeciwstawił się modnemu w jego epoce protekcjonizmowi, w ramach którego władze państwowe mocno ingerowały w wytwórczość i obrót gospodarczy. Smith stworzył podstawy liberalizmu ekonomicznego, a do jego teorii nieustannie odwołują się, często z nimi polemizując, inni ekonomiści.