ebook Gospodarka odpadowa i wodno-ściekowa - Danuta Lipińska

Gospodarka odpadowa i wodno-ściekowa

Podręcznik zawiera ciekawy zestaw problemów z szerokiego zakresu tzw. sanitacji w gospodarce odpadowej i wodno-ściekowej. Ujmuje aktualny poziom wiedzy i badań. Jest niezwykle potrzebny w obecnej sytuacji środowiskowej Polski. Inwestycje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej są i w najbliższym czasie będą priorytetowe na obszarze całego kraju. Ponieważ w książce poruszane są zagadnienia wspólne dla wielu specjalistów, toteż znajdzie zastosowani e w kształceniu akademickim, doskonaleniu zawodowym projektantów oraz szkoleniu kadr. Będzie także wartościowym źródłem informacji i inspiracji w tej dziedzinie dla samorządów. Podręcznik skierowany jest do inżynierów i studentów różnych kierunków kształcenia: ekonomia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu i inne.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj