ebook Działalność literacka polskiego środowiska pijarskiego w dobie Oświecenia - Henryk Bogdziewicz

Działalność literacka polskiego środowiska pijarskiego w dobie Oświecenia

W 1642 r. pijarzy pojawili się w Polsce. Zakon przyczynił się do rozwoju oświaty i szkolnictwa wyższego w I Rzeczypospolitej u progu oświecenia. Założone przez nich w 1740 r. w Warszawie Collegium Nobilium, wobec podupadającej Akademii Krakowskiej, było jedną z najlepszych polskich szkół wyższych.
Pijarzy prowadzili także działalność naukową, edytorską i wydawniczą. Książka Henryka Bogdziewicza opowiada zaś o ich szeroko rozumianej twórczości literackiej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj