ebook Wymiana masy w przepływie gaz-ciecz w mikroreaktorach. Zeszyt "Inżynieria Chemiczna i Procesowa", T. XXXVII, z. nr 1 - Paweł Sobieszczuk

Wymiana masy w przepływie gaz-ciecz w mikroreaktorach. Zeszyt "Inżynieria Chemiczna i Procesowa", T. XXXVII, z. nr 1

Mikroreaktory są nowymi, coraz częściej stosowanymi, aparatami, których rozmiar charakterystyczny zawiera się w przedziale od 10 μm do 1 mm. Mikroreaktory charakteryzują się trzema podstawowymi zaletami, tj. dużym stosunkiem powierzchni do objętości, wysokimi wartościami gradientów stężeń i temperatury oraz możliwością pracy niewielkimi objętościami mediów. Zwłaszcza pierwsza z wymienionych zalet mikroreaktorów sprawia, że są one często stosowane w układach heterofazowych. W badaniach skupiono się na mikroreaktorach z przepływem gaz-ciecz, które dzielą się na aparaty z kanałami zamkniętymi i otwartymi. W obu typach aparatów omówiono elementy ich hydrodynamiki ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów hydrodynamicznych, które najbardziej wpływają na efektywność transportu masy. Główną część pracy poświęcono analizie procesów wymiany masy w przepływie gaz-ciecz w mikroreaktorach