ebook Dylematy i wyzwania w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem -

Dylematy i wyzwania w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem

Publikacja powstała w szczególnym okresie. Rzeczywistość okazuje się trudna do oszacowania. Niewielu z nas spodziewało się, że zdarzenia ostatnich lat wymuszą szereg decyzji strategicznych, często decydujących o zamknięciu działalności gospodarczej. Pokazały również słabość wielu obszarów funkcjonowania organizacji, w których zabrakło strategicznego myślenia. Monografia stanowi zbiór prac, w których poruszone zostały istotne kwestie dotyczące dylematów i warunków funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Ten szeroki przekrój tematyki pokazuje, jak wieloaspektowo należy traktować współczesne organizacje. Przedstawione w monografii zagadnienia i sposób ich opisu wskazują na aktualność i złożoność problemów podjętych w publikacji. Tematyka rozdziałów nie tworzy całościowej listy czynników wpływających na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. Należy mieć nadzieję, że monografia będzie źródłem inspiracji do późniejszych analiz i dyskusji.