ebook Dokumentacja i materiały archiwalne instytucji wymiaru sprawiedliwości – problemy, wyzwania, perspektywy -

Dokumentacja i materiały archiwalne instytucji wymiaru sprawiedliwości – problemy, wyzwania, perspektywy

Wprowadzenie / 7 Agnieszka Gut Dokumentacja sądowa w procesach o czary w Sądzie Nadwornym w Szczecinie (XVI–XVII w.) / 9 Robert Jop Dokumentacja dotycząca udziału woźnych ziemskich i generalnych w czynnościach sądowych i urzędowych w XVI–XVIII w. / 33 Janusz Bonczkowski Ordynacja sądowa miasta Grudziądza z 1572 r. / 49 Mateusz Superczyński Protokoły ławy sądowej miasta Chełmna z 1696 r. – rodzaje wpisów czynności prawnych i stosowane w nich formuły / 59 Artur Górak Zespoły sądów i prokuratur Królestwa Polskiego w GARF (??????????????? ????? ?????????? ????????? ? ??????) ... 69 Hadrian Ciechanowski Od rejestrów pruskich do KRS – ewolucja rejestracji sądowej w Polsce w XX i XXI w. / 81 Andrzej Cyrwus Sądownictwo ubezpieczeń społecznych – krótka historia od akt sprawy do e-dokumentu / 91 Marek Wojciechowski Kryteria wartościowania dokumentacji w sądach powszechnych od odzyskania niepodległości do czasów współczesnych / 101 Katarzyna Jaskółka-Leśniak Zarządzanie dokumentacją tradycyjną i elektroniczną w sądach i prokuraturach oraz jej wartościowanie w świetle nadzoru sprawowanego przez Archiwum Narodowe w Krakowie / 111 Tomasz Rodziewicz Problemy opracowania akt prokuratur z okresu PRL w świetle wytycznych metodycznych / 137 Edyta Targońska Opracowanie akt sądowych w świetle wskazówek metodycznych archiwów państwowych / 155