ebook Magazyn Literacki KSIĄŻKI - nr 5/2013 (200) - Opracowanie zbiorowe

Magazyn Literacki KSIĄŻKI - nr 5/2013 (200)

200 procent normy!

Nim się obejrzeliśmy, jak czas minął i ten numer „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI" jest już numerem dwusetnym! „Magazyn Literacki", bo taki był pierwotny tytuł, zaczął w przełomowym dla czasopism branżowych roku 1992 odważnie wydawać Kamil Witkowski, który zgromadził wokół siebie młode pokolenie twórców. W miarę regularnie „Magazyn" wychodził w konwencji czasopisma awangardy literackiej do przełomu wieków. Wówczas wydawcą stała się „Biblioteka Analiz", a Łukasz Gołębiewski, jej prezes, zdecydował o zmianie profilu, czego wyznacznikiem było dodanie „Książek" do tytułu.

Od tego czasu, od 2001 roku, trwamy w obecnym kształcie, zmieniając w międzyczasie kształt graficzny, ale zachowując wszystkie główne rubryki z naszymi przebojowymi „Książkami Miesiąca" na czele. W tym czasie jedenaście razy wręczaliśmy nasze najwyższe wyróżnienia za „Książki Roku", a potem też dla „Wydawcy Roku" i za „Wydarzenie Roku". Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Bibliotece Narodowej, że nasza coroczna styczniowa Gala Nagród może odbywać się w siedzibie tej szacownej instytucji.

„Magazyn Literacki KSIĄŻKI" tworzy zespół, w którym są same indywidualności, ale posiadające cenną umiejętność wspólnej pracy. Wszystkie te ważne nazwiska znajdą Państwo w redakcyjnej stopce, a mnie nie pozostaje nic innego, jak wszystkim moim przemiłym, trochę młodszym i bardzo młodym kolegom podziękować za ich wspaniałą pracę! Przede wszystkim dziękuję jednak naszym czytelnikom – wydawcom, księgarzom, bibliotekarzom i innym miłośnikom książki, do których nasze pismo jest skierowane i którzy nas zapewniają, że ciągle jest potrzebne mimo tak rewolucyjnych zmian w całym naszym otoczeniu kulturowym!

Piotr Dobrołęcki
Redaktor naczelny „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI "

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj