ebook Ciecze elektro- i magnetoreologiczne oraz ich zastosowania w technice - Andrzej Milecki

Ciecze elektro- i magnetoreologiczne oraz ich zastosowania w technice

Sterowane elektrycznie ciecze reologiczne wynaleziono w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 30. XX wieku. Są przedmiotem zaawansowanych badań w wielu ośrodkach naukowych, a dzięki swym unikalnym właściwościom znajdują coraz więcej zastosowań. W pracy zamieszczono najnowsze wyniki badań dotyczących właściwości cieczy elektroreologicznych (ER) i magnetoreologicznych (MR), a także – w ograniczonym zakresie – ferromagnetycznych, oraz przedstawiono ich zastosowania w różnych obszarach działalności człowieka. Tematyka ta jest wciąż bardzo modna – liczba publikacji naukowych dotyczących cieczy ER i MR utrzymuje się od kilkunastu lat na bardzo wysokim poziomie. Świadczy to także o przekonaniu świata nauki i techniki o znaczących korzyściach, które mogą wyniknąć z ewentualnych zastosowań tych cieczy na dużą skalę. Pierwszym tego przykładem jest zastosowanie cieczy MR w amortyzatorach wielu typów samochodów osobowych. W pracy opisano także wyniki prac własnych autorów. Książka może więc zainteresować zarówno studentów różnych kierunków studiów uczelni technicznych, jak i inżynierów konstruktorów budujących urządzenia rozpraszające energię oraz tworzące interfejs elektryczno-mechaniczny. Autorzy wyrażają nadzieję, że wiadomości, które chcieli przekazać, zostały wyłożone jasno i przystępnie, a publikacja okaże się przydatna dla szerokiego kręgu czytelników.