ebook Charakterki i zadumki - Krzysztof Mudyń

Charakterki i zadumki

Autor jest profesorem psychologii. Wykładał na UJ, UP i AIK w Krakowie. W swych pracach podejmował najczęściej problemy podstawowe. Najważniejsze publikacje książkowe to: „Problem granic poznania…” (1992, 2016), „W poszukiwaniu prywatnych orientacji ontologicznych” (2007), „Rzeczywiste – Nierzeczywiste…” (2010) oraz „Pochwala wiedzy negatywnej. Szkice na obie ręce” (2017). Teksty większości artykułów dostępne są na portalu: www.researchgate.neVprofile/Krzysztof_Mudyn „Charakterki i zadumki” są czwartym z tej serii tomikiem. Wcześniej ukazały się „Charakterki i zwidzenia” (2019), „Charakterki i zmyślenia” (2020) oraz „Charakterki i zdziwienia” (2021 ). Dojrzała aforystyka polega na ironicznym wyostrzaniu zaobserwowanych cech i zachowań ludzi, których na co dzień spotykamy. Dobre aforyzmy powinny mieć możliwie lakoniczną, ale estetycznie pociągającą formę. W bardzo dobrych aforyzmach miejsca niedookreślone prowokują do nowych uzupełnień sensów i refleksji. I właśnie taki jest – zaskakujący swą zaczepnością i pasją demaskatorską, tomik „Charakterków i zadumek”, adresowany do czytelników ceniących przekorę i oryginalność myśli. prof. Jerzy S. Ossowski, literaturoznawca