ebook Bydgoska prasa lokalna i regionalna w latach 1808-2021 - Marek K. Jeleniewski

Bydgoska prasa lokalna i regionalna w latach 1808-2021

Praca ma na celu ukazanie całej lokalnej i regionalnej prasy bydgoskiej – od powstania pierwszej gazety w 1808 r. do czasów współczesnych, tj. do początków 2021 r. – z jednej strony jako narzędzia artykulacji politycznych poglądów, z drugiej zaś jako zwierciadła codziennego życia społecznego i politycznego, a także skutecznego kreatora określonych zachowań.