ebook BV type spaces with applications - Jurgen Appell,Daria Bugajewska,Piotr Kasprzak,Simon Reinwand

BV type spaces with applications

Celem tej monografii jest wprowadzenie czytelnika w teorię i zastosowania funkcji o ograniczonym wahaniu. W Rozdziale I Autorzy omawiają podstawowe własności przestrzeni funkcji o ograniczonym wahaniu różnych typów. Rozdział II poświecony jest pewnym klasom operatorów liniowych, w szczególności operatorom całkowym, działającym w takich przestrzeniach. Z kolei w Rozdziale III Autorzy omawiają dwie klasy operatorów nieliniowych, mianowicie operatory kompozycji oraz superpozycji. W Rozdziale IV Autorzy stosują teoretyczne wyniki, zawarte w dwóch poprzednich rozdziałach, do nieliniowych równań całkowych, ze szczególnym uwzględnieniem równania całkowego Hammersteina oraz Volterry-Hammersteina. Monografię kończy Rozdział V, w którym Autorzy omawiają pewne zagadnienia początkowe oraz zagadnienia brzegowe, wykorzystując ich związek z równaniami całkowymi Hammersteina oraz Volterry-Hammersteina.