ebook Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u. Między kreacją a recepcją - Małgorzata Chrobak

Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u. Między kreacją a recepcją

Przedmiotem zainteresowań Małgorzaty Chrobak jest bohater prozy adresowanej do nastoletniego odbiorcy, ujęty zarówno w kontekście problematyki tradycyjnego literaturoznawstwa, jak i szerszej refleksji o charakterze historyczno- rozrachunkowym związanej z okresem PRL-u, sposobem jego postrzegania przez inteligenckie elity i zwykłych uczestników życia społecznego oraz użytkowników mass mediów. Rozprawę dotyczącą – szeroko rzecz ujmując – literatury PRL-u, traktowanej zarówno jako swoisty dokument życia społecznego, jak i fenomen sensu stricto literacki, można uznać za ze wszech miar aktualną, wpisującą się w główny nurt toczonej współcześnie dyskusji na temat PRL-u, której przedmiotem są indywidualne świadectwa pamieci, jak również konkretne dzieła artystyczne. (z recenzji prof. dr hab. Jolanty Ługowskiej)