ebook Bierz i czytaj... - Zofia Agnieszka Kłakówna

Bierz i czytaj...

Bierz i czytaj... to zbiór tekstów - jak pisze sama Autorka - łączących w różnym stężeniu formę eseju, szkicu, recenzji, sprawozdania lub felietonu. Dotyczą one zarówno utworów z zakresu literatury pięknej, literatury faktu oraz tekstów naukowych i popularnonaukowych, spektakli teatralnych, filmów i wystaw. "Bierz i czytaj”, jeśli chcesz cokolwiek z tego, co się dookoła dzieje, pojąć i nazwać, jeśli zastanawiasz się, kim jesteś i kim są inni, jeśli chcesz sprawdzić, co inni mają do powiedzenia na tematy, które cię obchodzą, jeśli pytasz o sens i urządzenie świata oraz swego w nim miejsca, jeśli chcesz zachować odrobinę dystansu wobec sytuacji, które wydają się najzupełniej zwariowane… Obietnica takiego spojrzenia na rzeczywistość i tego rodzaju rozpoznań zdaje się kryć między innymi właśnie w książkach przedstawianych w kolejnych pięćdziesięciu pięciu rozdziałach niniejszego zbioru… Ze Wstępu Zbiór szkiców Agnieszki Kłakówny oszałamia, a zarazem zawstydza. Oszałamia erudycją autorki, która książki czyta, czy może pochłania nieustannie, a już na pewno z namiętnością, robi to bowiem dla przyjemności myślenia, a nie jedynie z zawodowego obowiązku... Czyta świat w sposób oryginalny, intensywny, otwierając czytelnikom oczy lub przynajmniej podsuwając im setki inspiracji. Fragment recenzji Andrzeja Franaszka