ebook Bibuła - Józef Piłsudski

Bibuła

"Bibuła" powstała na skutek propozycji, zwróconej do Józefa Piłsudskiego przez Ignacego Daszyńskiego, redaktora naczelnego "Naprzód", krakowskiego organu codziennego Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska. Autor jeden z najwybitniejszych naszych bohaterów narodowych, pracujący w szeregach Polskiej Partii Socjalistycznej, roztacza w szeregu opisów całokształt potężnego pasowania się polskiego proletariatu z przemocą rządów carskich i ze starym ustrojem w Polsce. W książce znajdziemy wszelkie wrażenia i fakty z tamtych dziesięciu ostatnich lat. Treść książki została napisana z szczególną dokładnością, ukazane są w niej ogrom przeciwieństw, męczarni i poświęceń, składających się na wyzwolenie polskiego proletariatu pod zaborem rosyjskim.

Dodaj komentarz


Coś na kształt "instrukcji obsługi" produkcji i kolportażu ulotek konspiracyjnych. Metody przemycania, tajniki redagowania. Nie ma tu nudnych wywodów. I do tego autor. No cóż, przed Wielką Wojną Piłsudski miał jeszcze energię buntownika.


Ciekawa książka, która zamiast skupiać się na nudnych i powszechnie opisywanych wydarzeniach, pokazuje nam coś nowego. Nie bez znaczenia pozostaje fakt że została napisana przez człowieka biorącego udział w opisywanych wydarzeniach i to nie byle jakiego człowieka.

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj