ebook O małżeństwie, kupcach i dobrym wychowaniu. Wybór hadisów. -  Mahomet

O małżeństwie, kupcach i dobrym wychowaniu. Wybór hadisów.

Mahomet, właściwie Muhammad Ibn Abd Allah (570-632), prorok islamu, zostawił swoim wiernym objawiony Koran i hadisy - kanoniczne teksty islamu zawierające wypowiedzi, opinie, sprawozdania z różnych wydarzeń z życia Mahometa. Stanowią one kodeks prawa i regulują wszystkie aspekty życia doczesnego muzułmanów, przygotowując ich do życia wiecznego. W niniejszym zbiorze znalazło się kilkaset najcelniejszych hadisów proroka, wybranych spośród wielu tysięcy.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj