ebook Sennik z Dalekiego Wschodu - Fred Jeremy Seligson

Sennik z Dalekiego Wschodu

Interesujące studium na temat interpretacji snów, zapowiadających przyjście na świat dziecka, jego cechy charakteru, a nawet losy życiowe.