ebook Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 9. Tereny wcielone do Rzeszy: Kraj Warty - Magdalena Siek

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 9. Tereny wcielone do Rzeszy: Kraj Warty

Tom 9 Archiwum Ringelbluma zawiera dokumenty dotyczące północnych i zachodnich ziem polskich, włączonych w 1939 r. przez okupanta niemieckiego do tzw. Kraju Warty. Zawiera głównie relacje opisujące kampanię wrześniową i pierwsze miesiące okupacji. Nie brak w tych świadectwach opisów zbrodni dokonywanych już w pierwszych dniach wojny przez wkraczające do Polski wojska niemieckie. Autorzy relacji nie tylko pokazują prześladowania wymierzone w ludność żydowską, ale także często mówią o sytuacji ludności polskiej. Na wielu przykładach poznajemy szczegółowo politykę i metody stosowane wobec ludności żydowskiej przez administrację wojskową, a później cywilną Kraju Warty. Bardzo ważnym problemem poruszanym w różnych dokumentach jest przesiedlenie Żydów do Generalnego Gubernatorstwa, a także kwestia działalności ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem. Zdecydowana większość dokumentów publikowanych w tym tomie nie była wcześniej omawiana w literaturze przedmiotu i drukowana. Do książki dołączona jest płyta zawierająca zeskanowane oryginały opublikowanych dokumentów.Wykaz skrótów IX Wstęp XIII Nota edytorska XXII Dokumenty 1 Rejencja Inowrocław (Regierungsbezirk Hohensalsa) 1 Rejencja Łódź (Regierungsbezirk Litzmannstadt) 147 Rejencja Poznań (Regierungsbezirk Posen) 255 Słownik skrótów i terminów częściej występujących w tekście 259 Bibliografia 264 Summary 266 Indeks osób 269 Indeks geograficzny 276 Wykaz sygnatur 281

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj