ebook Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 8. Tereny wcielone do Rzeszy: Okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, rejencja ciechanowska, Górny Śląsk - Magdalena Siek

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 8. Tereny wcielone do Rzeszy: Okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, rejencja ciechanowska, Górny Śląsk

W tomie 8 Archiwum Ringelbluma Czytelnik znajdzie relacje dokumentujące życie Żydów na terenach wcielonych do Rzeszy: w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, rejencji ciechanowskiej i na Górnym Śląsku. Zawarto w nim przede wszystkim relacje uchodźców, zmuszonych do opuszczenia swoich domów w pierwszych tygodniach wojny, oraz osób objętych akcją koncentracji Żydów w większych ośrodkach na terenach należących do Rzeszy i przesiedlania ich z tych terenów do Generalnego Gubernatorstwa. W większości relacje te dotyczą okresu od pierwszych dni wojny do lutego i marca 1941 r. W wielu dokumentach można spotkać wspomnienia sięgające okresu przedwojennego, krótkie szkice z historii opisywanych miast, czy relacje z przygotowań do wojny. Zdecydowana większość dokumentów i relacji publikowanych w tym tomie nie była wcześniej drukowana, ani nie znajduje swojego miejsca w dyskursie naukowym. Do książki dołączona jest płyta zawierająca zeskanowane oryginały opublikowanych dokumentów.Wykaz skrótów VIII Wstęp XIII Nota edytorska XXII Okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie (Reichsgau Danzig-Westpreußen) 1 Prowincja Prusy Wschodnie (Provinz Ostpreussen). Rejencja ciechanowska (Regierungsbezirk Zichenau) 103 Prowincja Śląsk (Wschodni Górny Śląsk) (Provinz Schlesien – Ost-Oberschlesien) 227 Słownik terminów 257 Bibliografia 263 Summary 265 Indeks osób 267 Indeks geograficzny 274 Wykaz sygnatur 281

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj