ebook Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 6, Generalne Gubernatorstwo. Relacje i dokumenty - Aleksandra Bańkowska

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 6, Generalne Gubernatorstwo. Relacje i dokumenty

Tom 6 Archiwum Ringelbluma zawiera różnorodne materiały dotyczące losu Żydów w Generalnym Gubernatorstwie - poza Warszawą - w latach 1939-1942. Czytelnik znajdzie w nim relacje i dzienniki, dokumenty urzędowe i osobiste, listy prywatne i oficjalne zarządzenia. Ich treścią jest życie codzienne w gettach prowincjonalnych, walka o byt, skomplikowane stosunki z miejscowymi władzami niemieckimi i polskimi, koszmar przesiedleń. Pokazują one mało znany obraz prowincji: jest w nich miejsce na opis cierpień, ale również na opis, jak próbowano radzić sobie z nową skrajnie trudną sytuacją wojny. Te dokumenty dają nam możliwość zajrzenia w świadomość ludzi tamtego czasu, poddanych różnym prześladowaniom, niewiedzących jeszcze, że nastąpi Zagłada, a ich notatki i kartki do rodzin to jedyne, co po nich zostanie. Do papierowej wersji książki dołączona jest płyta zawierająca zeskanowane oryginały opublikowanych dokumentów.Wykaz skrótów XIX Wstęp XXIV Nota edytorska XLIV Dystrykt krakowski 1 Dystrykt lubelski 31 Dystrykt radomski 175 Dystrykt warszawski 391 Słownik terminów 666 Bibliografia 674 Summary 679 Indeks osób 682 Indeks geograficzny 698 Wykaz sygnatu 706

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj