ebook Architektura Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie - Izabela Pastuszko

Architektura Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie

Autorka jako pierwsza podjęła temat niezwykle ważny dla dziejów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i wyodrębnionego z niego Uniwersytetu Przyrodniczego, a zarazem dotyczący ich współczesnego wizerunku. Uczelnie te bowiem jako jedne z niewielu w naszym kraju posiadają unikalna strukturę materialna w postaci jednolitej, wyodrębnionej i w miarę kompletnej dzielnicy akademickiej. Była ona budowana systematycznie i stała się całością łącząca zarówno funkcje dydaktyczne i naukowe, jak również bytowe, kulturalne i sportowe. Izabeli Pastuszko udało się przez trafne porównania z wielkimi dziełami, prądami i tendencjami architektonicznymi XX wieku, które wpłynęły na zasadnicza koncepcje powstałego w Lublinie Miasteczka Akademickiego, nobilitować zarówno jego układ przestrzenny, jak i architekturę gmachów wzniesionych na tym terenie i pełniących różnorakie funkcje. Uwypukliła tez Autorka zasługi ludzi związanych najbardziej z budowa tego osiedla, tj. architektów Czesława Gawdzika, Stanisława Fijałkowskiego i Tadeusza Witkowskiego, a także dwóch rektorów UMCS profesorów Grzegorza L. Seidlera oraz Wiesława Skrzydły. [z rec. Prof. zw. dr hab. Wiesław Śladkowski]