ebook Analiza problematyki wybranych systemów zarządzania : zagadnienia metodologiczne i studia przypadków - Jan Andreasik

Analiza problematyki wybranych systemów zarządzania : zagadnienia metodologiczne i studia przypadków

Książka podejmuje problematykę systemów zarządzania projektami, kapitałem intelektualnym oraz jakością. Szczegółowo omówiono metody identyfikacji problemów w strategicznym zarządzaniu projektem, definicje kapitału intelektualnego i metody audytu kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Dodatkowo, zaprezentowano analizę porównawczą innowacyjności przedsiębiorstw regionu podkarpackiego i lubelskiego oraz tzw. case study systemu zarządzania jakością szkoły wyższej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj