ebook Analiza funkcjonalna w zadaniach - Adam Stachura,Stanisław Prus

Analiza funkcjonalna w zadaniach

Sprawdzony w praktyce podręcznik obejmujący przestrzenie liniowe i ich podzbiory, przestrzenie unormowane i ich własności topologiczne, przestrzenie unitarne, operatory liniowe i ograniczone, przestrzenie sprzężone i operatory sprzężone. Na początku każdego rozdziału są podane potrzebne definicje i twierdzenia, a po nich zadania łatwe, średnio trudne i trudne. Prawie wszystkie zadania mają szczegółowe rozwiązania. Zbiór może być podstawą samodzielnego studiowania przedmiotu.Wstęp VII Oznaczenia IX Zadania 3 1. Przestrzenie liniowe i ich podzbiory 3 1.A. Zadania łatwe 6 1.B. Zadania średnio trudne 9 1.C. Zadania trudne 12 2. Przestrzenie unormowane 16 2.A. Zadania łatwe 18 2.B. Zadania średnio trudne 23 2.C. Zadania trudne 29 3. Topologiczne własności przestrzeni unormowanych 33 3.A. Zadania łatwe 34 3.B. Zadania średnio trudne 38 3.C. Zadania trudne 44 4. Przestrzenie unitarne 49 4.A. Zadania łatwe 50 4.B. Zadania średnio trudne 54 4.C. Zadania trudne 57 5. Operatory liniowe i ograniczone 63 5.A. Zadania łatwe 65 5.B. Zadania średnio trudne 69 5.C. Zadania trudne 75 6. Przestrzenie sprzężone i operatory sprzężone 81 6.A. Zadania łatwe 85 6.B. Zadania średnio trudne 90 6.C. Zadania trudne 96 Rozwiązania 103 1. Przestrzenie liniowe i ich podzbiory 103 1.A. Zadania łatwe 103 1.B. Zadania średnio trudne 106 1.C. Zadania trudne 112 2. Przestrzenie unormowane 122 2.A. Zadania łatwe 122 2.B. Zadania średnio trudne 127 2.C. Zadania trudne 139 3. Topologiczne własności przestrzeni unormowanych 150 3.A. Zadania łatwe 150 3.B. Zadania średnio trudne 156 3.C. Zadania trudne 170 4. Przestrzenie unitarne 191 4.A. Zadania łatwe 191 4.B. Zadania średnio trudne 196 4.C. Zadania trudne 204 5. Operatory liniowe i ograniczone 221 5.A. Zadania łatwe 221 5.B. Zadania średnio trudne 227 5.C. Zadania trudne 243 6. Przestrzenie sprzężone i operatory liniowe 264 6.A. Zadania łatwe 267 6.B. Zadania średnio trudne 273 6.C. Zadania trudne 289 Literatura cytowana 308 Literatura dodatkowa 309 Skorowidz 310

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj