ebook Alter Christus - Zbigniew Kaźmierczak

Alter Christus

Na początku było Totus tuus. (…) Relacja oddania wyraża się w pragnieniu pełnej identyfikacji z Chrystusem (Bogiem, Maryją) i tym, co Chrystusowe (Kościołem, duchowieństwem, narodem polskim). Jest to strona światopoglądu Jana Pawła II najbardziej jednoznaczna, wyrażająca głęboką religijność. Ale jest to przecież tylko część papieskiej opowieści. Moment zakończenia się pełnej identyfikacji z Chrystusem rozpoczyna bowiem tendencję o charakterze problematycznym: zbudowaną na tej identyfikacji tendencję do utożsamienia Chrystusa i tego, co Chrystusowe z samym sobą, zawłaszczenia go dla siebie. Najbardziej w tym procesie dezorientujący jest właśnie fakt, że owo zawłaszczenie odbywa się w imię Chrystusa, tzn. w imię dokonanej uprzednio, bardzo przekonywującej identyfikacji. Podczas głębokiego procesu zaangażowania się w identyfikację Jan Paweł II nie dostrzega – i miliony jego zwolenników nie są w stanie tego uczynić wraz z nim – jak sam staje się jakimś nowym Chrystusem, drugim Chrystusem. Nie jest więc papież z Polski jedynie następcą Chrystusa, Vicarius Christi, jak głosi jego oficjalny tytuł – jest on znacznie kimś więcej, jest alter Christus.Spis treści Słowo wstępne Na tropie zagadki Jana Pawła II Jan Paweł Podwójnej Identyfikacji Jan Paweł Arbitralny Jan Paweł Wykluczający Jan Paweł Oglądany, Nieczytany Jan Paweł Wychwalony Świat pierwotnych mocy Moc w umysłowości pierwotnej Moc wielkiej liczby, moc społeczności Moc samoprzezwyciężenia Od zwycięstwa nad sobą ku mocy Przykład Nietzschego Moc samoprzezwyciężenia a boskość Moc samoprzezwyciężenia u mistyków Tajemnicze oddziaływanie Przezwyciężenie przemijalności Przezwyciężenie świeckich Alter Christus – nosiciel charyzmy Jan Paweł o „Dziwnym Uroku” Jan Paweł Pełen Boskości, Chrystusowości Jan Paweł Nieszanujący Jan Paweł Niedostrzegający Pustki Charyzmy Alter Christus – nosiciel mocy Kościoła Jan Paweł Reprezentujący Moc Liczby, Bogactwa i Niezwykłości Jan Paweł Wielomówny Jan Paweł Obalający Komunizm Alter Christus – nosiciel mocy duchowieństwa katolickiego Jan Paweł Przezwyciężający Przemijanie Jan Paweł Przezwyciężający Świeckich Jan Paweł Pełen Silnej Woli Jan Paweł Pomnikowy Jan Paweł Dziewiczy Jan Paweł Czysty Jan Paweł Zbawiający Jan Paweł „Śmierci Boga” Jan Paweł Antyświatowy Jan Paweł Idealistyczny Jan Paweł „Kościoła” obok Kościoła Jan Paweł Wierzący w Coś Odmiennego niż Świeccy Jan Paweł Pragmatycznie Fascynujący i Odrzucony Jan Paweł Przywódca Wyznania Klerykalnego Jan Paweł Zdrady Mnichów Duchowieństwo i świeccy – inne powody związku Jan Paweł Pielgrzymujący do Nieba i z Powrotem Alter Christus w spotkaniu z religiami niechrześcijańskimi Jan Paweł z Naciągniętą Struną Buddy Jan Paweł Papież Mocnych Gestów Jan Paweł Inkluzywistyczny Jan Paweł Dialogu Międzyreligijnego Jan Paweł Krytykujący Buddyzm Jan Paweł Całujący Koran Jan Paweł Dyskusyjnie Miłujący Judaizm Alter Christus – nosiciel mocy narodu Jan Paweł Identyfi kujący się z Narodem Jan Paweł Identyfi kujący Naród z Sobą Jan Paweł Cel Dziejów Narodu Polskiego Jan Paweł Patronujący Narodowi Katolickiemu Jan Paweł Niemający Zrozumienia dla Narodów Zachodu Jan Paweł (Złudnej) Jagiellońskości Jan Paweł Cierpiącego Narodu Jan Paweł Narodowego Kolektywu Jan Paweł Wykluczający Niekatolików Jan Paweł Niezbędnie Potrzebujący Narodu Jan Paweł Ponoszący Przykre Konsekwencje Swej Apoteozy Narodu Jan Paweł Sprzeczności Jan Paweł Sprzeczny w Służbie Autorytetu Jan Paweł Nośnik Wszystkich Mocy Jan Paweł Wywołujący Konfuzję wśród Wiernych Jan Paweł Uznaniowy Jan Paweł Podwajający Liczbę Przychylnych Mu Głosów Aneks: Pośród niesnasków Juliusza Słowackiego Uwagi końcowe Summary Bibliografia Indeks osobowy

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj