ebook Aktualności ochrony środowiska, wydanie luty 2016 r. - praca zbiorowa

Aktualności ochrony środowiska, wydanie luty 2016 r.

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Nowe zasady karania za brak sprawozdań odpadowych Nowości 2.Podwyższone opłaty za zrzut ścieków oraz administracyjne kary pieniężne odroczone na okres 3 lat Dotacje 3.Dotacje na wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Kalendarium 4.Kalendarium – obowiązki przedsiębiorców dotyczące ochrony środowiska w dniach 10–15 marca 2016 roku Dokumentacja, opłaty, kary 5.Do 15 marca wprowadzający sprzęt muszą złożyć sprawozdanie OŚ-SEE 3 Redakcja odpowiada 6.Podstawową charakterystykę odpadów sporządza ich wytwórca lub posiadacz Zmiany prawne Karta odpadu 7.Karta odpadu: 13 05 06*

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj