ebook Aktualności księgowe, wydanie wrzesień 2015 r. część I - Zbigniew Biskupski

Aktualności księgowe, wydanie wrzesień 2015 r. część I

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Przedsiębiorcy powinni monitorować zmiany prawa budowlanego 2.Wydatki na żłobek i przedszkola w kosztach 3.Nocleg pracowników mobilnych bez PIT – zmiana linii interpretacyjnej 4.Czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT 5.Wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść podatnika 6.Zwolnienie z VAT do końca 2018 r. 7.Sprzedaż owoców bez PIT 8.Faktura a nie protokół decyduje o skutkach podatkowych 9.Kwiaty dla pracownika mogą być kosztem uzyskania przychodów 10.Jak zaksięgować notę księgową obciążeniową 11.Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe 12.Otrzymaną dotację księguje się jako „Pozostałe przychody operacyjne” 13.Fakturę obejmującą raty leasingowe księguje się z datą wystawienia 14.W deklaracji VAT-7 należy wpisać całą kwotę netto zakupu paliwa do samochodu 15.Częściowe wynagrodzenie z tytułu zlecenia jest możliwe wyłącznie w przypadku zapisu o wynagrodzeniu miesięcznym 16.Ustawy podpisane i opublikowane

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj