ebook Aktualności księgowe, wydanie maj 2016 r. - Zbigniew Biskupski

Aktualności księgowe, wydanie maj 2016 r.

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Sprawozdanie finansowe należy złożyć do sądu i urzędu skarbowego 2.Postanowienia z umowy decydują o wykonaniu usługi budowlanej 3.Dostawa z udziałem dwóch firm z UE nie będzie transakcją trójstronną 4.Faktura nie jest jedynym dokumentem uprawniającym do odliczenia VAT 5.Fiskus ma możliwość kontroli zwolnienia z podatku u źródła 6.Koszty pośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia 7.Zapłacone udziałowcom odsetki mogą być kosztem spółki 8.Nierzetelna faktura nie będzie podstawą rozliczenia wydatku w CIT 9.Kierownik musi posiadać opis sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych 10.Pracodawca przyznaje kwoty pieniężne z funduszu socjalnego 11.Zleceniobiorca może dostarczyć imienny raport osoby ubezpieczonej 12.Pracownika obowiązuje 30-dniowy okres oczekiwania na zasiłek 13.Importerzy i eksporterzy towarów muszą stosować unijny kodeks celny

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj