ebook Aktualne problemy badawcze 1. Obszar nauk biologiczno-technicznych - Uniwesytet Warmińsko- Mazurski

Aktualne problemy badawcze 1. Obszar nauk biologiczno-technicznych

Monografia jest zbiorem artykułów przygotowanych przez Uczestników 50. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie „Seminarium Obrazowania Studenckiej Myśli Naukowej”, które odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniach 15-16 września 2021 roku. Twórcami są Studenci i Doktoranci uczestniczący w 50. MSKN. Tom 1. zawiera najlepsze artykuły z zakresu nauk biomedycznych i technicznych, które powstawały w ramach ośmiu sekcji: - Nauk Medycznych, - Nauk o Zdrowiu, - Nauk o Żywności, - Nauk Rolniczych, Leśnych i Ochrony środowiska, - Nauk Technicznych, - Nauk Weterynaryjnych, - Nauk Zootechnicznych i Rybactwa.