ebook Aktor i jego postać ekranowa. Aktorstwo ery kina niemego w teorii i refleksji krytycznej - Piotr Skrzypczak

Aktor i jego postać ekranowa. Aktorstwo ery kina niemego w teorii i refleksji krytycznej

Książka Piotra Skrzypczaka jest bez wątpienia najpoważniejszą pracą poświęconą aktorstwu filmowemu, jaka do tej pory powstała w Polsce, i jak na taką skalę książką jedyną. Cóż bowiem opisywać: aktora, artystę, gwiazdę, człowieka uwikłanego w przemysł kinematograficzny, role itd.? Potencjalna wielość wyborów stanowi w gruncie rzeczy kłopot metodologiczny. Przyjęcie przez autora konstruktu teoretycznego, jakim jest fundamentalna dla książki kategoria „postaci ekranowej", i konsekwentne stosowanie go we wszystkich rozdziałach pozwala zachować dyscyplinę dyskursu. Piotr ZwierzchowskiWstęp /7 Rozdział 1: W sferze głównych kategorii teoretycznych. „Postać ekranowa" aktora filmowego Wprowadzenie /15 1.1. Aktor filmowy jako instancja złożona i paradoksalna /16 1.2. Aktor a postać w strukturze tekstu filmowego /27 1.3. Postać filmowa jako struktura znaków ikonicznych i akustycznych /39 1.4. Podstawowe elementy definicji postaci ekranowej /59 Podsumowanie /67 Rozdział 2: Z teatralnej tradycji. Dziedzictwo XIX-wiecznej sztuki aktorskiej w kinie „prymitywnym" Wprowadzenie /69 2.1. Epoka scenicznych rewolucji. Główne tendencje w teatralnym aktorstwie XIX wieku /72 2.2. Realizm. Gra emocjonalna a gra intelektualna /74 2.3. Typ - charakter a prawda psychologiczna /80 2.4. Gwiazdorzy i zespoły /87 2.5. Szekpirowskie emploi i superbus /100 2.6. Modele, performerzy i aktorzy w pierwszych rejestracjach kinematograficznych /108 2.7. Melies i prehistoria aktorstwa filmowego /117 Podsumowanie /124 Rozdział 3: Ku autonomii i nobilitacji. Pierwsze lata filmowego aktorstwa dramatycznego Wprowadzenie / 127 3.1. Początki „prawdziwego" aktorstwa filmowego. Obrazy z życia i sceny z teatru /131 3.2. Z daleka i z bliska. Statyści i aktorzy w monumentach historycznych /148 3.3. Aktorskie konsekwencje przełomu Griffithowskiego /156 3.4. Gwiazdy. Fotogenia, typ i mit /185 Podsumowanie /198 Rozdział 4: Pod znakiem gagu. Triumfalny looping filmowego aktorstwa komediowego Wprowadzenie /201 4.1. Na scenie, arenie i estradzie. Prehistoria aktorstwa filmowej burleski /206 4.2. Gag komediowy a postać komediowa /221 4.3. Genre i emploi komiczne /230 4.4. Chaplin i Keaton. Gest, maska i interakcje komiczne /244 Podsumowanie /267 Rozdział 5: Przez pryzmat teorii. Aktorstwo filmowe w ujęciu rosyjskich reżyserów-teoretyków Wprowadzenie /269 5.1. Aktor akrobatyczny i myślący - według Meyerholda /275 5.2. Aktor naturalny i aktor mechaniczny - według Kuleszowa /288 5.3. Aktor antropologicznie zaprojektowany i jego postać montażowa - według Eisensteina /303 5.4. Model filmowy a aktor filmowy. Summa Pudowkinowska /322 Podsumowanie /336 Rozdział 6: Przeciw naturalizmowi. Ekranowy wymiar aktorstwa ekspresjonistycznego Wprowadzenie /339 6.1. Somatyczność i schizoidalność. Ciało i dusza postaci z ekspresjonistycznego panoptikonu /341 6.2. Ornamentyzacja ciała i pseudometafizyczny panoptikon /353 6.3. Marionety i performerzy. Statyści w niemieckich filmach monumentalnych / 359 6.4. Krzyk głośny i „krzyk niemy". Ekspresjonistyczne techniki aktorskie w teatrze /367 6.5. Postać ekranowa aktora ekspresjonistycznego /373 Podsumowanie /390 Wybrana bibliografia /393 Indeks osób /401 Indeks filmów /415 Spis ilustracji /419 Summary /421

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj