ebook Afryka i (post)kolonializm - Aneta Pawłowska,Julia Sowińska-Heim

Afryka i (post)kolonializm

Publikacja dotyczy historii sztuki Afryki prezentowanej z perspektywy badań (post)kolonialnych. Stanowi ona efekt dyskusji środowiska afrykanistycznego z udziałem gości zagranicznych, którzy wskazują na wciąż żywe postrzeganie kultury i sztuki europejskiej jako dominującej i metropolitalnej. Autorzy podejmują problematykę doświadczeń i pozostałości epoki kolonialnej oraz niewolnictwa – nadal obecnych w sposobie współczesnego zachodniego patrzenia na historię i kulturę Afryki. Zwracają przy tym uwagę na potrzebę nowego spojrzenia na kontynent afrykański, uwolnionego od uprzedzeń i lęków, na konieczność ponownego odczytania wątków historycznych i politycznych kontynentu oraz podejmowania działań w zakresie poszanowania i ochrony dziedzictwa kulturowego Afryki.AFRYKA I (POST)KOLONIALIZM. WPROWADZENIE (Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim) 7 HISTORIA I KULTURA AFRYKI W ZWIERCIADLE KOLONIALIZMU 25 Abedalrazak Al-Nasir – Modernizacja kulturowa na Zanzibarze w latach 1890–1939 27 Piotr Robak – Rola i miejsce Afryki w brytyjskim handlu zewnętrznym (i kolonialnym) w XVIII wieku 43 KOLONIALNA I NEOKOLONIALNA INTERPRETACJA SZTUKI AFRYKI 73 Ewa Kubiak – Afrobrazylijczycy a sztuka Brazylii okresu kolonialnego 75 Agnieszka Kuczyńska – Afryka surrealistów. Problem (nie)obecności afrykańskich obiektów w kolekcji André Bretona 95 Justyna Tomczak – Sztuka afrykańska jako składnik przestrzeni publicznej a twórczość awangardowa – dadaizm 111 Grażyna Bobilewicz – Obraz Afryki w malarstwie rosyjskim XX i początku XXI wieku 129 Agnieszka Kluczewska-Wójcik – „Wiem skąd pochodzę”. Współczesna sztuka afrykańska – tradycja i tożsamość 153 NOWOCZESNA ARCHITEKTURA AFRYKI 173 Błażej Ciarkowski – Siła budująca i niszcząca zarazem – nowoczesna architektura w postkolonialnej Afryce 175 Julia Sowińska-Heim – Współczesna architektura kontynentu afrykańskiego w kontekście budowania kulturowej tożsamości 191 Anna Rynkowska-Sachse – Współczesne centra turystyczne (visitors’ centre) w krajobrazie naturalnym Namibii na przykładzie realizacji Nina Maritz Architects 211 WYKAZ ILUSTRACJI 227

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj